Croeso I
Whitford's
to eat

Bwyta

Derbyniad preifat, pryd ysgafn neu ddarn o fara brith a phaned – beth bynnag yw’r gofyn, mae gennym nifer o fwydlenni yn cynnwys amryw blasus o brydau.

Kitchenalia Shop

Siopa

O gelfi i oleuadau, dewch i chwilota trwy ddewis ecsentrig o offer cegin steilus o’r ansawdd gorau, a chymerwch ran o Whitford’s adref gyda chi.

Aros

Ymlaciwch, arhoswch a mwynhewch yn un o’n hystafelloedd llofft trawiadol o’r Pasg hwn ymlaen.

Mae sedd yn ein caffi cartrefol yn eich disgwyl

Agorodd Whitford’s, sef caffi bar a siop offer cegin, ei drysau am y tro cyntaf ar ddydd Sul, y 1af o Dachwedd, 2015. Wedi ei leoli yng nghanol Porth Tywyn, mae Whitford’s yn fan arbennig i ymlacio â choffi cryf, prydau traddodiadol a chacennau wedi pobi’r bore hynny. Mae ein bar hefyd yn drwyddedig i werthu cwrw a gwinoedd lleol.

Mae ein siop yn stocio offer cegin wedi eu creu gan gynllunwyr – rhai modern a dyfeisgar, rhai yn fwy traddodiadol – o Gymru ac o dramor.

Pan rydych yn ymweld â ni, gallwch ddisgwyl leoliad a dodrefn rystig, diwydiannol, a chriw bychan o staff gyda ffocws o ddarparu gwasanaeth arbennig.

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawi.

Rydym yn gweithio ar gyfieithiad rhannau arall ein gwefan ar hyn o bryd.